Uluslararası ticaret, ekonomik ve sosyal kalkınma adına önemli bir lokomotiftir. Uluslararası ticaretin geliştirilmesi aynı zamanda yaşam standardının yükseltilmesi ve yatırımlar ile istihdamın arttırılmasına katkıda bulunmaktadır. Pek çok ülke, uluslararası ticareti diğer ülkelerle entegrasyonu güçlendirecek önemli bir araç olarak görmektedir. Ülkeler ihracat bakımından daha büyük tüketici piyasalarına erişim sağlamak, yeni istihdam fırsatları yaratmak, doğrudan yabancı yatırımları çekmek ve en önemlisi sürdürülebilir uzun vadeli ekonomik büyüme sağlamak gibi çeşitli amaçlar doğrultusunda, bilhassa bölgesel anlamda ekonomik entegrasyon arayışına girmektedir. Gelişmekte olan ülkeler de Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (AB-ABD), Trans-Pasifik Ortaklığı (ABD-Pasifik Okyanusuna kıyısı olan 13 Ülke), AB-Meksika Serbest Ticaret Anlaşması ve Genişletilmiş Ekonomik Angajman (ABD-ASEAN) gibi büyük ve çok taraflı ticaret anlaşmalarına taraf olma konusunda son yıllarda istekli görünmektedir.

Konunun ehemmiyetinin farkında olan İSEDAK, kurulduğu 1984 yılından bu yana ticaret ile ilgili çeşitli programları hayata geçirmiştir. Halihazırda İİT-içi ticaretin arttırılmasına yönelik olarak İSEDAK gündeminde en önemlisi İİT Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) gibi önemli programlar/projeler bulunmaktadır.

İİT-içi ticaret hacmi ve payı, son yıllarda yükselen bir grafik sergilemektedir. İİT-içi toplam ticaretin itibari değeri, 2005 yılında 271,45 milyar ABD Dolar olarak karşımıza çıkarken bu rakam 2015 yılında 694,23 milyar ABD Doları’na yükselmiştir. İİT-içi ticaret oranı ise aynı süre zarfında % 15,50’den % 20,33’e yükselmiştir.

Ticari işbirliği çerçevesinde İSEDAK Stratejisinin yeni bir uygulama mekanizması olan İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu, belirlenen teknik konuları görüşmek üzere yılda iki kez Ankara’da bir araya gelmekte olup Üye Ülke uzmanları arasında görüş alışverişinde bulunulması ve deneyim ile iyi uygulamaların paylaşılması adına önemli bir platformdur. Strateji’nin ticaret ile ilgili bölümünde çıktı alanları olarak Ticaret Serbestisi, Ticaretin Kolaylaştırılması, Ticaret Finansmanı ve Ticaretin Teşviki belirlenmiştir.

İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu toplantıları ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.