Sn İbrahim ŞENEL

İbrahim ŞENEL

İSEDAK MİLLİ KOORDİNASYON KOMİTESİ BAŞKANI

İbrahim Şenel, 1966 yılında Artova/Tokat’ta doğdu. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 1989-1991 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nda Uzman Yardımcılığı görevinde bulunan Şenel, 1991-1997 yılları arasında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı/Müsteşarlıkları’nda Uzman Yardımcısı ve Uzman olarak görev yaptı. 1997-2000 yılları arasında yurtdışında T.C. Bakü Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, 2000-2003 yılları arasında Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nde Şube Müdürlüğü ve 2003-2007 yılları arasında İhracat Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2007-2009 yılları arasında Gümrük Müsteşarlığı’nda Müsteşar Yardımcısı, 2009-2011 yıllarında İhracat Genel Müdürü ve bilahare Dış Ticaret Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. 2011-2014 yılları arasında Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve 2014-2018 yıllarında Ekonomi Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerinde bulundu. 12 Şubat 2020 tarihinden itibaren T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. 7 Kasım 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı olarak atandı. İbrahim Şenel, 2008-2011 yılları arasında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği, 2009-2011 yılları arasında İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterliği, 2010-2017 yıllarında Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu Üyeliği ve 2. Başkanlığı, 2013-2018 yılları arasında Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Yönlendirme Komitesi Başkanlığı ile 2015-2019 yıllarında Türk Eximbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. 1 Ocak 2021 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Ebubekir GİZLİGİDER

ÜYE

1979 yılında Nevşehir’de doğdu. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. AK Parti Gençlik Kolları Nevşehir İl Başkanlığı ve İl Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Nevşehir Barosuna kayıtlı serbest avukat olarak çalıştı. 24. ve 26. Dönem Nevşehir Milletvekili olarak görev yaptı. Milletvekilliği görevi esnasında Anayasa Komisyonu, Türkiye-Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu. Ayrıca Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği, NATOPA Üyeliği, Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Üyeliği ile Bangladeş Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerini de yürütmüştür. AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı ve Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Akdeniz Bölge Koordinatörlüğü yapmıştır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevini yürütmekteyken 7 Nisan 2022 Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevine atanmıştır. İyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilen Gizligider, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Ismail Ergunes

İsmail ERGÜNEŞ

ÜYE

1972 yılında Hatay’ın Hassa ilçesinde dünyaya gelen İsmail Ergüneş, İlk, orta ve lise öğrenimlerini doğduğu Hassa ilçesinde tamamladıktan sonra lisans öğrenimini ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayarak 1994 yılında mezun olmuştur. Ardından lisansüstü eğitimine Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde devam eden Ergüneş, Kamu Hukuku Ana bilim dalında yazdığı “Yasama Sorumsuzluğu” konulu tezi ile de yüksek lisans yapmıştır. Çalışma hayatında uzun yıllar serbest avukatlık yapan İsmail Ergüneş, 1 Mayıs 2021 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Murat Zaman

Murat ZAMAN

ÜYE

İş hayatına EVG Menkul Değerlerde yatırım danışmanı olarak başladı ve sırasıyla Riva Menkul Değerler ve Karon Menkul Değerlerde yatırım danışmanlığının yanı sıra araştırma birimlerinde de görev aldı. 2002 yılında katıldığı Ak Portföy Yönetiminde 2010 yılına kadar emeklilik ve yatırım fonlarının yönetilmesi ve yatırım stratejilerinin belirlenmesinden sorumlu grup müdürü olarak çalıştı. 2011 yılında EVG Menkul Değerlere bireysel portföyler ve yatırım fonlarından sorumlu genel müdür yardımcısı olarak katıldı. 2012 – 2019 yılları arası Halk Portföy Yönetimi AŞ’de genel yatırım stratejilerinin belirlenmesi ve yatırım/emeklilik fonlarının yönetiminden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak yer aldı. 2019 yılı başında Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ’ye hazine, araştırma, insan kaynakları, idari işler ve hukuk, mali işler, operasyonlar ve bilgi teknolojileri birimlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak katıldı. 2019 – 2021 yılları arası Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde sistemik risklerin izlenmesi ve yönetilmesine yönelik kurumsal çerçevenin güçlendirilmesinden sorumlu Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. Bu dönemde, finansal araç ve piyasaların geliştirilmesi, işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştıracak politika ve araçların geliştirilmesi, kambiyo mevzuatı ve kambiyo politikalarının esaslarının belirlenmesi konularında çalışmalar gerçekleştirdi. Ayrıca, erken aşamadaki gelişme potansiyeli olan buluşların ve Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ve/veya teknolojilerinin ticarileştirilmesine katkıda bulunmak üzere faaliyet gösteren TÜBİTAK Risk Girişim Sermayesi Destekleme Programında ve Avrupa Yatırım Fonu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ortaklığı ile ülkemizde risk sermayesi sektörünün sağlıklı gelişiminin sağlanması amacıyla kurulan Türk Yatırım Girişiminde Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 21 Aralık 2021 tarihinde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine atandı. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden lisans derecesini, 2006 yılında da Marmara Üniversitesinden yüksek lisans derecesini aldı. Halen doktora çalışmasına devam etmektedir.

Omer Fatih Sayan

Ömer Fatih SAYAN

ÜYE

10.06.1977 yılında İstanbul’da doğmuştur. 1995 yılında iş hayatına İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde atılan Sayan, üniversite eğitiminin ardından ise Türkiye, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde sektörle ilgili özel şirketlerde çip üretimi, cep telefonu dizaynı ve AR-GE alanlarında çalıştı. Silikon Vadisi İnsiyatifinde görev alarak girişimcilik konusunda çalışmalarda bulunan Sayan, Türkiye ve Almanya’da çeşitli üniversitelerde Bilişim Hukuku ve Bilişimde Yeni Trendler konularında dersler verdi. EESTEC Avrupa Birliği Elektrik Mühendisleri Öğrencileri İstanbul–Türkiye yerel komitesini kurdu. Osnabrück Almanya Türk – Alman Dostluk Heyeti ve Türkische Gesprachskreis Başkanlığı yaptı.  WSIS Dünya Bilgi Toplumu Konferansları Türkiye Heyet Başkanı olarak görev aldı. Avrupa Birliği Elektronik Düzenleyici Kurumlar Teşkilatı BEREC Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Yapay Zekâ Türkiye Konferansı Yürütücüsü oldu. Sayan, aynı zamanda USOM Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Başkanı ve 5G Türkiye Forum Başkanı’dır. 2007-2014 tarihleri arasında Başbakanlık Müşavirliği ve Başbakan Başmüşavirliği görevinde bulundu. Ocak 2014’te Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na kurul üyesi olarak atandı. Ağustos 2015 tarihinden Temmuz 2018’e kadar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu başkanı olarak görev yaptı. Dr. Sayan, Temmuz 2018 itibari ile başladığı T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Sedat Onal

Sedat ÖNAL

ÜYE

Ankara Fevzi Çakmak Lisesi’ni bitirmiş, 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olmuştur. Dışişleri Bakanlığı’nda çeşitli görevler üstlenmiştir. 2007-2009 yıllarında Viyana Başkonsolosu olarak görev yürütmüş, 2009 yılında Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu Genel Müdür Yardımcısı olmuş, 2012-2016 yıllarında Ürdün Büyükelçisi olarak görev yapmış, 2016 yılında Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Afrika İşleri Müsteşar Yardımcısı olarak atanmış, Astana’da yapılan Suriye görüşmelerinde Türk Heyeti’ne başkanlık etmiştir. 6 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla Dışişleri Bakan Yardımcısıdır.

Mustafa Tuzcu

Mustafa TUZCU

ÜYE

1979 yılında Gebze’de doğan Mustafa TUZCU, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimlerini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde ve ABD’nin Boston şehrinde Fletcher Hukuk ve Diplomasi Okulunda “Uluslararası Örgütler ve Dış Ticaret Hukuku” alanlarında tamamladı. Akabinde Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde Bölge Çalışmaları alanında Doktora eğitimini sürdürdü.Son olarak Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Ticaret Başmüşaviri olarak görev yapan TUZCU, aynı zamanda DTÖ Korunma Önlemleri Komitesi Başkanı olarak görev yapıyordu. Mustafa Tuzcu, DTÖ’de Türkiye’yi temsil etmenin yanında öncesinde de Türkiye’nin birçok ülke ile tercihli ticaret anlaşmaları müzakerelerine ve karma ekonomik komisyon toplantılarına başkanlık yaptı. DTÖ, UNCTAD, OECD nezdinde Türkiye adına çok taraflı birçok çok taraflı müzakereyi yürüttü. Türkiye-Arap Ligi Ekonomi ve Yatırım Komitesi Eşbaşkanlığı görevinde bulundu. OECD İstanbul Rekabetçilik Merkezi’nin kurulmasına yönelik müzakerelerde de Türkiye’yi temsil eden Mustafa Tuzcu, Türkiye’nin G20 dönem başkanlığında ticaret ve yatırım çalışma grubunun başkanlığını yaptı. Ticaret Bakanlığı’nda Bağdat Ticaret Müşaviri, Uluslararası Anlaşmalar Genel Müdür Yardımcılığı gibi çeşitli kademelerde görev yapan TUZCU, Ortadoğu ve Körfez ülkeleri ile ticari ilişkiler, çok taraflı ve bölgesel ticari anlaşmalar, yurtdışı müteahhitlik alanlarında ve İhracatçılar Birliği’nde sektör uzmanı olarak çalıştı.

Serdar Çam

Serdar ÇAM

ÜYE

30 Mart 1966 Ankara doğumludur. Babasının Dışişleri Bakanlığı’ndaki görevi nedeniyle ilköğrenimini Libya ve Fransa’da, ortaöğrenimini ise Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nde tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Serdar Çam, Almanya ve Belçika’da Yüksek Lisans çalışmalarını yürüttü. Boston Üniversitesi’nden İşletme dalında Yüksek Lisans derecesini, Marmara Üniversitesi’nden Uluslararası Pazarlama dalında Doktorasını aldı. 1992’de Dış Ticaret Müsteşarlığı/Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri’nde Uzman Yardımcısı olarak çalışma hayatına başlayan Çam, 1994-95 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştıktan sonra 1995-99 tarihleri arasında MÜSİAD Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüttü. Bu tarihten 2002 yılına kadar İsviçre ve İstanbul’da özel şirketlerde dış ticaret alanında yöneticilik yaptı. Dr. Serdar Çam, Eylül 2002-Ağustos 2009 tarihleri arasında T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın  başbakanlığı döneminde TBMM’deki makamında Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı. 2009-2011 yılları arasında da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüttü.  2011-2019 yılları arasında o zaman T.C. Başbakanlık’a bağlı olan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın Başkanlığı yaptı. Nisan 2016-Haziran 2020 yılları arasında Vakıf Emeklilik Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 2015 yılından bu yana, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nin Mütevelli Heyet üyeliği görevini sürdürmektedir. 2019’da Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov tarafından TİKA’nın faaliyetleri dolayısıyla ‘Makedonya Liyakat Nişanı verilen Serdar Çam, 2016 yılında Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas tarafından “Altın Mükemmellik Nişanı”na, 2017 yılında ise Macaristan Başbakanı Viktor Urban tarafından “Liyakat Nişanı”na ve yine aynı yıl Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından Türk Cumhuriyetlerinin Bağımsızlıklarının 25’inci Yılı anısına “Kazakistan Cumhuriyeti’nin Bağımsızlığının 25. Yılı Jübile Madalyası”na layık görüldü. Bunların yanı sıra Serdar Çam, 2015 yılında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden “Türk Patent Enstitüsü Uluslararası Kamu Markası” ödülünü ve 2017 yılında ise Hanımefendi Sayın Emine Erdoğan’ın elinden “Gazi Üniversitesi Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yılın Kurumu” ödülünü aldı. 19 Nisan 2019 tarihli 30750 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanmıştır.

İbrahim Ömer Gönül

İbrahim Ömer GÖNÜL

ÜYE

1973 yılında Ankara’da doğdu. Orta öğretimini Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nde, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi İktisat bölümünde, yüksek lisansını Atılım Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı. İş hayatına Şekerbank T.A.Ş.’de başlamış olup, Fon Yönetimi bölümünde para piyasaları uzman yardımcısı ve uzmanı olarak çalıştı. 2004 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’nda göreve  başlayarak Kurumsal Yatırımcılar Dairesinde görev yapmıştır. Daha sonra Personel Müdürü ve Daire Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunduktan sonra 2014 yılında Kurul Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiş, bu görevine devam ederken 18 Nisan 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmiştir. Gönül; iyi derecede İngilizce ve orta seviyede Almanca bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Sahap Kavcioglu

Şahap KAVCIOĞLU

ÜYE

23 Mayıs 1967’de Bayburt’ta doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, Hastings College’ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı. Esbank TAŞ’de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra Türkiye Halk Bankası A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde 26. Dönem AK Parti Bayburt Milletvekili olarak seçilen Kavcıoğlu, bu görevi süresince TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Türk Grubu Üyesi olarak çalışmalarda bulundu. Kavcıoğlu, Ağustos 2018’den sonra T.VakıfBank T.A.O. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve T.VakıfBank T.A.O. iştiraklerinden Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 20 Mart 2021’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığına atanmıştır.

Erişah Arıcan

Erişah ARICAN

ÜYE

Prof. Dr. Erişah Arıcan, akademik kariyerine 1988 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İktisat-Maliye Kürsüsünde araştırma görevlisi olarak başlamıştır. 1990 yılında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’ne geçen Arıcan, 1991 yılında “Merkez Bankası ve Parasal Büyüklüklerin Denetimi” konulu doktora tezi ile doktor unvanını almıştır. Prof. Dr. Arıcan, 1999 yılında İktisat Politikası Bilim Dalında Doçent, 2005 yılında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Bankacılık Bölümünde Profesör unvanını almıştır. 1998-2006 yılları arasında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Arıcan, 2006-2015 yılları arasında ise M. Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yapmıştır. 2015 Ağustos ayında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdürlüğü görevine atanmış ve halen bu görevi sürdürmektedir. Prof. Dr. Arıcan, 2002 yılından günümüze M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Bankacılık Bölüm Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeliğiyle beraber 2015 Eylül ayından itibaren M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim Dalı Başkanlığı ve Yönetim Kuruluğu üyeliği görevini sürdürmektedir. Prof. Dr. Arıcan’ın, Türkiye Ekonomisi, Ekonomik Sistemler, Para- Banka, Merkez Bankacılığı ve Uygulamaları, Finansal Piyasalar ve Kurumlar üzerine bir çok akademik çalışmaları ve kitapları bulunmaktadır. 1 Nisan 2016 tarihinde Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Prof. Dr. Erişah Arıcan, 12 Eylül 2018 tarihinde de Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır. 27 Eylül 2018 tarihinden bu yana Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir.

Murat Hisarciklioglu

M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU

ÜYE

Aslen Kayserili olan M. Rifat Hisarcıklıoğlu,  liseyi Ankara TED Koleji’nde bitirdikten sonra, lisans öğrenimini Ankara Gazi Üniversitesi İktisat ve İşletme Bölümü’nde tamamlamıştır. Profesyonel iş hayatına aile şirketinde başlayan Hisarcıklıoğlu, günümüzde yapı malzemeleri, inşaat, ihracat-ithalat, yatırımlar, arazi ıslahı, gıda ve otomotiv sektörü gibi alanlarda faaliyet gösteren Eskihisar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. 1992 yılında Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyeliğine seçilen Hisarcıklıoğlu, 365 Oda ve Borsayı ve 1,5 milyon üyeyi kapsayan, Türkiye’nin en büyük iş kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’da bir yıl süren Başkan Yardımcılığı görevinin ardından, 2001 yılında yapılan seçimlerde Başkan olarak göreve gelmiş ve 2002, 2005, 2009, 2013 ve 2018 yıllarında yeniden TOBB Başkanı seçilmiştir.