Ulaştırma, ekonomik faaliyetler içerisinde vazgeçilmez bir role sahiptir. Kaynaklara ve piyasalara fiziki erişim olmadan ekonomik büyüme ve kalkınmadan söz edilemez. Bu nedenle, etkin bir ulaşım sistemi, sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı sağlayan temel bir unsurdur. Ulaştırma; kişilerin, ticari malların, hizmetlerin ve kaynakların dolaşımını kolaylaştırır ve yerel ile uluslararası pazarlara erişimi arttırır. Ulaştırma, sağlık ve eğitim gibi temel kamu hizmetlerine erişim sağlamak için de elzemdir. Dolayısıyla, etkin bir ulaştırma sisteminin önündeki fiziki ve fiziki olmayan engellerin kaldırılması, ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına doğrudan etki etmektedir. Ekonomik kalkınmadaki rolünün yanı sıra, modern ve etkin ulaştırma altyapısı ve hizmetleri, ülkeler içerisinde ve arasında ticari malların ve hizmetlerin düzgün bir şekilde dolaşımını düzenleyen kanun ve yönetmeliklerle birlikte, bölgesel ekonomik işbirliğinin ve entegrasyonun güçlendirilmesi bakımından da hayati unsurlardır.

Ulaştırma ve İletişim, 2012 yılında kabul edilen İSEDAK Stratejisi’nde, İSEDAK’ın altı işbirliği alanından biri olarak tanımlanmaktadır. Ulaştırma ve iletişim işbirliklerinin stratejik hedefi, “Üye Devletlerde ulaştırma ve iletişimin işleyişini, etkililiğini ve sürdürülebildiğini geliştirmek” olarak tanımlanmıştır. Strateji’nin ulaştırma ve iletişim ile ilgili bölümünde Düzenleyici Çerçeve, Kurumsal ve Beşeri Kapasite, Ulaştırma Altyapı Politikaları ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri, çıktı alanları olarak belirlenmiştir.

Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu, Strateji’nin ilgili bölümlerinden beklenen çıktılar ve Çalışma Grubu üyelerine dağıtılan anketler aracılığıyla seçilen belli konulara her toplantıda yer vermektedir. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, her bir toplantı ile ilgili analitik çalışmalar yapmakta olup bu çalışmaları, bütün çalışma grubu toplantıları öncesinde katılımcılarla paylaşmaktadır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İİT Üye Devletleri’nin yanı sıra tüm dünyada sektörlerin genel durumu ile ilgili bilgi vermek amacıyla,söz konusu toplantılara ulaştırma ile ilgili sektörel görünüm raporları sunmaktadır. Çalışma Grubu Toplantılarına katılan uzmanlar, başarı hikayeleri ve karşılaşılan önemli sorunlar dahil olmak üzere ülkelerinde yaşadıkları deneyimleri paylaşma fırsatı bulmaktadır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından her toplantı sonrası, yapılan sunumların ve politika tartışmalarının özetlerini içeren toplantı raporları hazırlanmaktadır.

İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu toplantıları ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için tıklayınız.