Surinam Sosyal İşler ve Konut Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan “İİT Ülkelerinde Engellilere Hizmet Veren Mesleki Eğitim Merkezlerinin Kapasitesinin Artırılması” başlıklı proje kapsamında, partner ülkeler olan Guyana ve Türkiye’den ilgili bakanlık temsilcilerinin de katılımıyla 5-8 Ağustos 2019 tarihlerinde Surinam’da bir eğitim programı düzenlenmiştir. Eğitim, evde bakım hizmetlerinde çalışan hemşirelerin ve sosyal hizmet uzmanlarının mesleki yeteneklerinin ve müfredat geliştirme kapasitelerinin artırılmasını hedeflemiştir. Eğitimde; çocuk, engelli ve yaşlıların bakımında gereken hasta gözlem ve bakım planlarının hazırlanması, hastayla iletişim ve etkileşim kurulması, hasta algısının tespit edilmesi ile mesleki etik ilkeler ele alınmıştır.

Fotoğraflar