Çalışma Grupları (ÇG) mekanizması, Strateji’de öngörülen hedeflere ulaşılması anlamında temel uygulama araçlarından biridir. Strateji, bütün işbirliği alanlarında düzenli olarak gerçekleştirilen ÇG toplantıları aracılığıyla Üye Ülke uzmanlarının İSEDAK işbirliği çalışmalarına aktif ve doğrudan katılımını sağlamaktadır. ÇG, bilgi üretilmesi ve yayılmasının sağlanması, deneyim ile iyi uygulamaların paylaşılmasını amaçlamaktadır. Çalışma Grupları, aynı zamanda ortak kalkınma sorunlarına çözüm bulunması amacıyla Üye Ülkeler arasında ortak bir anlayış oluşturulması ve politikaların yakınlaştırılmasına yönelik uygun bir platform görevi görmektedir.

ÇG, İSEDAK Stratejisiyle belirlenen ticaretulaştırma ve iletişimturizmtarımyoksullukla mücadele ve mali işbirliği alanlarında kurulmuştur. ÇG, temel sorunlara odaklanmaya imkan verecek şekilde esnek ve nispeten gayri resmi bir niteliğe sahiptir. Çalışma grupları, iş odaklı teknik uzman toplantıları niteliğinde olup prosedürün daha az olduğu uygulamaya yönelik gruplardır. Yılda en az iki kez Ankara’da toplanır. ÇG faaliyetleri, her yıl düzenlenen İSEDAK Bakanlar Oturumunda Yüksek Düzeyli Uzmanlar Toplantısına rapor edilir.

ÇG üyeliği, gönüllülük esasına dayalıdır. Belirli bir Çalışma Grubuna katılmak isteyen Üye Devletler, İSEDAK Koordinasyon Ofisine yazılı bildirimde bulunarak kendilerini ilgili ÇG toplantılarında temsil edecek kamu kurumlarını belirtirler. Davet mektupları, sadece ilgili Çalışma Grupları için belirledikleri kurumları ve odak noktalarını resmi olarak bildirmiş olan Üye Devletlere gönderilmektedir.

ÇG, nitelikli faaliyetler yapmak amacıyla ilgili alanlarda önemli derecede uzmanlığa sahip üye ülke temsilcilerinden oluşmaktadır. Bu nedenle, üye ülkelerin Çalışma Gruplarında yetkili uzmanlar tarafından temsil edilmesi çok önemlidir. Üye olmayan bir ülke, ekonomi alanında çalışan İİT kuruluşları, konusunda uzman bölgesel ve uluslararası kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve özel sektör kuruluşları da tartışmalara zenginlik katmak amacıyla ÇG Toplantılarına davet edilebilir.

Her bir ÇG, belli bir temayla toplanmaktadır. ÇG Toplantılarında tartışmalara zenginlik katmak amacıyla, ilgili ÇG Toplantılarının teması ile uyumlu analitik çalışmalar ve Sektöre yönelik Genel Görünüm raporu hazırlanmaktadır.

Ayrıca, her çalışma grubu toplantısı için, somut politika tavsiyelerine ulaşmak amacıyla özel bir politika tartışması oturumu düzenlenmektedir. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, politika tartışması oturumunu zenginleştirmek ve ilgili çalışma grubu teması bakımından üye devletlerdeki mevcut durumu anlamak amacıyla, ÇG toplantıları öncesinde Üye Ülkelere politika soruları göndermektedir. Çalışma Grupları için özel olarak hazırlanan analitik çalışmaların temel bulgularına ve Üye Ülkelerin cevaplarına göre hazırlanan Taslak Politika Belgesi de toplantıdan önce Üye Ülkelere gönderilmektedir. Taslak Politika Belgesi, sözü edilen politika tartışması oturumları sırasında tartışmaların temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle, ÇG, üye ülkeler arasında politikaların yakınlaştırılması için, üye ülkelerin doğrudan katılımı ile somut politika tavsiyelerinin oluşturulması için düzenli bir platform oluşturmaktadır. Politika tavsiyeleri, yıllık İSEDAK Bakanlar Oturumuna değerlendirilmek ve kabul edilmek üzere sunulmaktadır.

Çalışma Grupları ile ilgili tüm yayın ve sunumlara, İSEDAK internet sitesindeki Çalışma Grupları Bölümünden ulaşabilmektedir.

İSEDAK Çalışma Gruplarına Yönelik Örnek Bildiri Formu için tıklayınız.