ICDT tarafından yürütülen ‘Ticaretin Kolaylaştırılması: İİT Ülkelerindeki Tarife Dışı Engellerin Tespiti’ (2016-ICDT-247) başlıklı proje kapsamında gerçekleştirilen çalıştay sırasında, İİT ülkeleri arasında tarife dışı önlemler ve tarife dışı engeller gibi ticaret üzerinde olumsuz etkisi olan uygulamalar ele alınmıştır.

14 ülkeden 38 uzmanın katıldığı söz konusu çalıştayda ayrıca; bu tür uygulamaların ölçülebilir etkileri tartışılmış ve buna ilişkin potansiyel çözüm önerileri değerlendirilmiştir.

Fotoğraflar