“İİT Ülkeleri İçin Helal Gıda ve Et Tespit Yöntemleri Eğitimi ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma” başlıklı proje kapsamındaki ikinci faaliyet olarak, “Helal Ürün Testi ve Analizi Uluslararası Semineri” faaliyeti 25 Kasım 2023 tarihinde İstanbul’da Dünya Helal Zirvesi sırasında SMIIC tarafından gerçekleştirilmiştir. Seminer ayrıca çevrimiçi platformlar aracılığıyla da yayınlandı.

Kamu ve düzenleyici kurumlar için farklı helal olmayan ürünlerin tespit yöntemlerinin tanıtılmasının amaçlandığı konferansa, helal alanında uluslararası kuruluşlar, akademisyenler, STK’lar ile özel ve kamu sektöründen profesyoneller katılım sağlamıştır.

Fotoğraflar