İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 8. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansı 25-27 Ekim 2021 tarihlerinde Ülkemiz ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenmiştir. “İİT Üyesi Ülkelerde Gıda Güvenliğinin Sağlanması Amacıyla Gıda Sistemlerinin Geliştirilmesi” temasıyla düzenlenen Konferansa 46 ülkeden 24 Bakan, 14 Bakan Yardımcısı, 8 Büyükelçi ve 11 uluslararası/bölgesel kuruluş temsilcisi katılım sağlamıştır. Konferansa Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir PAKDEMİRLİ Başkanlık yapmıştır.

Söz konusu Konferansta COVID-19 Salgını ortamında alınacak önlemler, tarım sektörünün canlandırılması, kırsal kalkınmanın teşviki konularının yanı sıra, Türkiye’nin uyguladığı “Gıdanı Koru – Sofrana Sahip Çık ” kampanyalarıyla ilgili işbirliği imkanları da görüşülmüş ve İİT’nin Stratejik Tarımsal Ürünler Eylem Planı ve Gıda Güvenliği Rezervi gibi büyük projelerinin ilerleme durumu gözden geçirilmiştir.

İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği (UKİ) Genel Müdürlüğü de Toplantıya bir heyetle iştirak etmiştir. Toplantının Yüksek Düzeyli Uzmanlar oturumunda İSEDAK Koordinasyon Ofisini temsilen Sayın Mehmet Akif ALANBAY, İSEDAK Tarım Çalışma Grubu kapsamında düzenlenen toplantılar ve yürütülen işbirliği çabaları ile tarım alanında İSEDAK Proje Finansmanı çerçevesinde desteklenen projelere ilişkin bir sunum yapmıştır.

Konferans sırasında düzenlenen “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Gerçekleştirilmesine Yönelik olarak İİT Bölgesinde Gıda Sistemlerinin İyileştirilmesi için Tecrübe ve Bilgi Paylaşımı” başlıklı panelde İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürü Sayın Fatih ÜNLÜ moderatörlük yapmıştır. Panelde tarım sektöründeki yatırımların artırılması, tarım ve gıda alanındaki araştırma geliştirme faaliyetlerinin güçlendirilmesi, dijital dönüşüm ve gıda üreticilerinin doğrudan e-pazarlama imkanlarının iyileştirilmesi, İİT-içi işbirliği, dayanışma ve bilgi ve tecrübe paylaşımı ile üye ülkeler arasında tarım ürünleri ticareti ve yatırımlarının artırılması, gıda israfının önlenmesi gibi konuların önemi vurgulanmıştır.

İSEDAK ve UKİ Genel Müdürlüğü Heyeti Konferans marjında Maldivler Balıkçılık, Deniz Kaynakları ve Tarım Bakanı Sayın Dr. Hussain Rasheed HASSAN ve COMSTECH Genel Koordinatörü Sayın Dr. M. Iqbal CHOUDHARY ile ikili görüşmeler gerçekleştirmiştir.

Maldivler Heyeti ile yapılan görüşmede İSEDAK işbirliği mekanizmalarının yanı sıra Maldivler ekonomisinde çok önemli yer tutan balıkçılık sektörü alanındaki işbirliği imkanları görüşülmüştür. COMSTECH Genel Koordinatörü Dr. M. Iqbal CHOUDHARY ile gerçekleştirilen görüşmede ise teknolojinin ticarileştirilmesi konusunda işbirliği ve bilim – teknoloji ve üretim – ticaret bağlantısı alanında çevrimiçi eğitim, çalıştay ve benzeri kapasite geliştirme faaliyetleri düzenlenmesi hususlarında mutabık kalınmıştır.

Fotoğraflar