Afganistan Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan “İİT Ülkelerinde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Vasıtasıyla Eğitim Kalitesinin Artırılması” başlıklı proje kapsamında, partner ülkeler olan Filistin, İran ve Türkiye’nin ilgili bakanlık temsilcilerinin de katılımıyla 19-21 Haziran 2019 tarihlerinde İstanbul’da bir çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştayda, çocukların, gençlerin ve dezavantajlı grupların bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) vasıtasıyla eğitime kazandırılması, çevrimiçi müfredat geliştirilmesi, BİT ile eğitimde hizmet kalitesinin artırılması ve eğitim sisteminde internet altyapısının geliştirilmesi gibi konularda Afganistan’ın ihtiyaçları ele alınmıştır. Katılımcı ülkeler ise, eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik geliştirilen ulusal politikaları, eğitim hizmet sunumunun nasıl yapıldığını ve BİT’in eğitim sistemine entegrasyonu konusundaki çalışma ve deneyimlerini yansıtmıştır.

Fotoğraflar