Gambiya tarafından uygulanan “İİT Üyesi Ülkelerde El Sanatları Üreticilerinin Kapasitelerinin Geliştirilmesi” adlı proje kapsamında, el sanatları üreticilerinin daha iyi hizmet sunumu sağlaması için profesyonel ve operasyonel becerilerinin artırılmasına yönelik eğitimlere başlanmıştır. Gambiya, Senegal ve Mali’den el sanatları üretiminde çalışan 20 kişi eğiticilerin eğitimi kapsamında eğitim alacaklardır.