İSEDAK 7. Yıllık Odak Noktaları Toplantısı, 15-17 Temmuz 2019 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıya, İSEDAK Çalışma Gruplarına kayıtlı, 40 İİT Üyesi Ülkeden gelen toplam 140 kişiden oluşan İSEDAK Çalışma Grubu Odak Noktaları ve Ulusal Odak Noktaları tarafından katılım sağlanmıştır.

Toplantı sırasında Odak Noktaları, İSEDAK faaliyetleri ile ilgili temel konuları tartışmıştır. Bu bağlamda, İSEDAK Çalışma Gruplarının ve İSEDAK Proje Finansmanı Mekanizmasının nasıl daha iyi işletilebileceği ve hizmetlerini Üye Ülkelerin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilecek şekilde nasıl sunabilecekleri tartışılan konular arasında yer almıştır. Toplantıda ayrıca Odak Noktalarına, İSEDAK Stratejisinin uygulanmasına ilişkin ilerlemeler hakkında bilgiler verilmiş ve İSEDAK ile ilgili çalışmaların ulusal düzeyde nasıl etkili bir şekilde koordine edilebileceği hakkında görüş alışverişi yapılmıştır.

Odak Noktaları, İSEDAK Bakanlar Toplantısındaki Politika Tavsiyelerinin uygulanmasına ve etkili bir şekilde takip edilmesine ilişkin hususları da görüşmüşlerdir. İSEDAK Bakanlar Toplantısındaki Politika Tavsiyelerinin ulusal düzeyde uygulanışının etkili bir şekilde takip edilmesi kapsamında İSEDAK Koordinasyon Ofisi, Üye Ülkelerin, tavsiyelerin kendi ülkelerindeki uygulanışı hakkında geri bildirimlerini sunabilecekleri İSEDAK Politika Takip Sistemini (PFS) oluşturmuş ve uygulamaya koymuştur. Bu doğrultuda İSEDAK Koordinasyon Ofisi, yeni elektronik sistemin ayrıntılarını sunmuş ve katılımcılar, değerlendirme formlarının yeni oluşturulan PFS aracılığıyla nasıl doldurulacağı ile ilgili bir alıştırma yapmışlardır.

Bu bağlamda, 2020-2022 dönemine ilişkin temalar İSEDAK Çalışma Grupları kapsamında belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, İSEDAK Proje Finansmanı ile ilgili bir eğitim oturumu düzenlenmiş ve Odak Noktaları, örnek bir proje hazırlama çalışmasını tatbik etme fırsatı bulmuştur.

Toplantı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz: