İslam İşbirliği Teşkilatı

İslam Ticareti Geliştirme Merkezi

İslam Kalkınma Bankası

  • DTÖ-Bağlantılı Teknik Yardım ve Kapasite Oluşturma Programına ilişkin IDB Raporu
  • Afrika’nın Kalkınması için Özel Program (SPDA) Raporu
  • Kalkınma için İslami Dayanışma Fonu Faaliyetleri Hakkında İlerleme Raporu (ISFD)
  • İİT içi Ticaretin Arttırılmasına ilişkin ITFC İlerleme Raporu
  • İİT Ticari İstihbarat Merkezi Hakkında Kısa Not
  • ICIEC Performans Özeti-2020
  • ICD’nin 2020 Yılı İİT Üyesi Ülkelerde Özel Sektörü Teşvik Etme Performansı

İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi

İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü

İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası