Mali işbirliği alanında, İİT üye ülkelerinin sosyo-ekonomik kalkınmasına yönelik büyük bir potansiyel söz konusu olmasına rağmen, İİT Üye Ülkeleri’nde mali piyasaların büyük bir kısmı, küçük finansal piyasalar, ürün çeşitliğinin olmaması ve yetersiz altyapı nedeniyle sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınmayı destekleyebilecek kadar etkili olamamaktadır.

İSEDAK bünyesinde mali işbirliğinin geliştirilmesi düşüncesi, İSEDAK’ın ilk toplantılarını düzenlendiği tarih kadar eskidir. Bu alandaki işbirliği çalışmaları, son yıllarda yoğunlaştırılmış ve derinleştirilmiştir. Mali İşbirliği, İSEDAK Stratejisi’nde işbirliği alanlarından biri olarak belirlenmiştir. Mali işbirliğinin derinleştirilmesi, Strateji’nin stratejik bir hedefi olarak tanımlanmaktadır. Strateji’de düzenleme ve denetlemeye yönelik işbirliği, sermaye akışları, mali piyasaların görünürlüğü, eğitim ve araştırma & geliştirme faaliyetleri ile istatistik gibi çıktı alanları öngörülmektedir.

İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu bilgi üretilmesi, deneyim ve iyi uygulamaların paylaşılması, ortak bir anlayış oluşturulması ve politikaların yakınlaştırılması amacıyla Üye Ülkelerden ilgili uzmanları düzenli olarak bir araya getirmektedir. İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu toplantıları ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ayrıca bu alanda İİT Borsalar Forumu, İSEDAK Sermeye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu ve İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Formu gibi devam eden işbirliği çabaları bulunmaktadır.

İİT BORSALARI FORUMU

İSEDAK tarafından, Üye Devletlerin Borsaları arasında 2005 yılında işbirliği başlatılmış ve bu kapsamda “İİT Üyesi Devletler Menkul Kıymetler Borsaları Forumu” kurulmuştur. Forum, İİT Üyesi Ülkelerin Borsaları ve ilgili kurumları için iletişim kanallarının açılmasına ve piyasa işlemlerini düzenleyen usul ve yönetmeliklerin uyumlaştırılmasına ağırlık vermektedir.

Forum, bugüne kadar on iki kez bir araya gelmiş ve Üye Devletler Menkul Kıymetler Borsaları arasında işbirliğinin derinleştirilmesi anlamında önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Ayrıca, S&P İİT/İSEDAK Endeksi ile ilgili çalışmalarını da tamamlamıştır. Endeks, 22 Haziran 2012 tarihinde İstanbul’da hizmete girmiştir. Endeks 19 İİT üye ülkesinden 50 öncü firmanın performansını ölçmek üzere tasarlanmıştır. Endeks’in resmi lansman töreni, İSEDAK’ın 28. Toplantısı sırasında gerçekleştirilmiştir.

Forum’un on dördüncü toplantısı, 8 Ekim 2020 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlenmiştir.

Forum faaliyetleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için Forum internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İSEDAK SERMAYE PİYASALARI DÜZENLEYİCİLERİ FORUMU

İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu, 2011 yılında kurulmuş ve bu husus, İSEDAK 27. Toplantısında memnuniyetle karşılanmıştır. Forum, Üye Ülkeler arasında daha uyumlu politikaların oluşturulması ve düzenlemelerin yapılması amacıyla, düzenleyici ve hukuki altyapı koordinasyonunun ve işbirliğinin artırılmasını amaçlamaktadır.

Forum’un Piyasa Gelişimi, Kapasite Geliştirme, İslami Finans ve Mali Okuryazarlık alanlarında Dört Görev Gücü bulunmaktadır. Bu görev güçlerinin temel amacı, İİT Üye Devletleri arasında hem küresel hem de bölgesel düzeyde deneyim ve bilgi paylaşımının hızlandırılması ve piyasaların gelişiminin desteklenmesidir.

Forum’un 8. Toplantısı, 26 Eylül 2019 tarihinde İstanbul’da düzenlenmiştir.

Forum faaliyetleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için Forum internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu

İSEDAK 24. Toplantısında alınan karar doğrultusunda, İİT Üye Ülkelerinin Merkez Bankaları ve Para Otoriteleri, 3 Ekim 2009 tarihinde İstanbul’da bir araya gelmiş ve bu alanda deneyimlerin paylaşılması, kurumsal ve beşeri kapasitesinin arttırılması amacıyla düzenli olarak toplanma konusunda mutabakata varmıştır.

23-25 Eylül 2018 tarihlerinde Bodrum’da düzenlenen İİT Merkez Bankaları ve Para Otoriteleri 16. Toplantısında üye ülke Merkez Bankaları ve Para Otoriteleri, merkez bankaları ve para otoriteleri arasındaki işbirliği çalışmalarının Forum olarak devam ettirilmesi yönünde karar almıştır. İİT-İSEDAK Forumunun kuruluş kararı 34. İSEDAK Bakanlar Toplantısında not edilmiştir.