Mali işbirliği alanında, İİT üye ülkelerinin sosyo-ekonomik kalkınmasına yönelik büyük bir potansiyel söz konusu olmasına rağmen, İİT Üye Ülkeleri’nde mali piyasaların büyük bir kısmı, küçük finansal piyasalar, ürün çeşitliğinin olmaması ve yetersiz altyapı nedeniyle sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınmayı destekleyebilecek kadar etkili olamamaktadır.

İSEDAK bünyesinde mali işbirliğinin geliştirilmesi düşüncesi, İSEDAK’ın ilk toplantılarını düzenlendiği tarih kadar eskidir. Bu alandaki işbirliği çalışmaları, son yıllarda yoğunlaştırılmış ve derinleştirilmiştir. Mali İşbirliği, İSEDAK Stratejisi’nde işbirliği alanlarından biri olarak belirlenmiştir. Mali işbirliğinin derinleştirilmesi, Strateji’nin stratejik bir hedefi olarak tanımlanmaktadır. Strateji’de düzenleme ve denetlemeye yönelik işbirliği, sermaye akışları, mali piyasaların görünürlüğü, eğitim ve araştırma & geliştirme faaliyetleri ile istatistik gibi çıktı alanları öngörülmektedir.

İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu bilgi üretilmesi, deneyim ve iyi uygulamaların paylaşılması, ortak bir anlayış oluşturulması ve politikaların yakınlaştırılması amacıyla Üye Ülkelerden ilgili uzmanları düzenli olarak bir araya getirmektedir. İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu toplantıları ile ilgili ayrıntılı bilgi için  tıklayınız.

Ayrıca bu alanda İİT Borsalar Forumu, İSEDAK Sermeye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu ve İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Formu gibi devam eden işbirliği çabaları bulunmaktadır.

Ayrıca bu alanda İİT Borsalar Forumu, İSEDAK Sermeye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu ve İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Formu gibi devam eden işbirliği çabaları bulunmaktadır.

İİT BORSALARI FORUMU

İSEDAK tarafından, Üye Devletlerin Borsaları arasında 2005 yılında işbirliği başlatılmış ve bu kapsamda “İİT Üyesi Devletler Menkul Kıymetler Borsaları Forumu” kurulmuştur. Forum, İİT Üyesi Ülkelerin Borsaları ve ilgili kurumları için iletişim kanallarının açılmasına ve piyasa işlemlerini düzenleyen usul ve yönetmeliklerin uyumlaştırılmasına ağırlık vermektedir.

Forum, üye ülkelerin Menkul Kıymetler Borsaları için piyasa operasyonlarını düzenleyen kural ve düzenlemelerin uyumlaştırılması ve İİT Üye Devletlerine akan uluslararası portföy yatırımlarının miktarının artırılması konusundaki deneyimlerini ve bilgilerini paylaşmaları için düzenli bir işbirliği platformu sağlar.

Forum bugüne kadar on altı kez toplanmış ve Üye Ülkelerin Borsaları arasındaki işbirliğini derinleştirmede dikkate değer ilerlemeler kaydetmiştir.

S&P OIC/COMCEC Endeks Fonu ile ilgili çalışmalarını tamamlamıştır. 22 Haziran 2012’de İstanbul’da lansmanı yapılan Endeks, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 19 ülkeden önde gelen 50 şirketin performansını ölçmek üzere tasarlandı. Fon, yatırımcıların İİT sermaye piyasalarındaki yatırımlarını artırmak amacıyla tek bir ürüne yatırım yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. İİT üyesi ülkelerden en büyük 50 şirketin performansının dalgalanmaya göre ayarlanmış piyasa değeri ile ölçülmesi, belirli uygunluk kriterlerine ve ülke sınırlarına tabidir.

Son olarak 2 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda (TEFAS) işlem görmeye başlayan Fon, yurt içi ve yurt dışındaki tüm yatırımcıların kullanımına açılmıştır.

İSEDAK Oturumlarının ilgili kararları doğrultusunda Forum, İSEDAK Altın Borsası projesi üzerinde de çalışmaktadır.”

Forumun On Altıncı Toplantısı sanal olarak 11-12 Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Forum faaliyetleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için Forum internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İSEDAK SERMAYE PİYASALARI DÜZENLEYİCİLERİ FORUMU

İSEDAK 25. ve 26. Oturumlarında Üye Devletlerin sermaye piyasalarını düzenleyici kurumları için bir işbirliği mekanizması geliştirilmesi çağrısında bulunan ilgili kararlar doğrultusunda 2011 yılında İSEDAK Sermaye Piyasası Düzenleyicileri Forumu kurulmuştur.

Forum’un aşağıdaki alanlarda Dört Görev Gücü vardır; Pazar Geliştirme, Kapasite Geliştirme, İslami Finans, Finansal Okuryazarlık. Bu Görev Güçlerinin temel amacı, İİT Üye Devletleri arasında hem küresel hem de bölgesel düzeyde deneyim ve bilgi alışverişini hızlandırmak ve pazarlarının gelişmesine yardımcı olmaktır.

Forum, İİT Üye Devletleri arasında daha uyumlu politikalar ve düzenlemeler elde etmek, piyasa gelişimini desteklemek ve düzenleyici makamların yeteneklerini güçlendirmek amacıyla düzenleyici ve yasal altyapıda koordinasyon ve işbirliğini artırmayı amaçlamaktadır.

Forum kapsamında GEFAS Platformu (Gayrimenkul Bazlı ve Gelişen Finansal Araçlar Bilgi Sistemi) devreye alınmış ve 16 Eylül 2022 tarihinde faaliyete geçmiştir (https://gefas.gov.tr/). GEFAS, Borsa İstanbul’da işlem gören Kira Sertifikaları, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Hisseleri ve Gayrimenkul Yatırım Fonlarına ilişkin ürün, ihraççı ve performans bilgilerine erişimi kolaylaştırarak sermaye piyasalarında şeffaflığı ve etkinliği artırmayı amaçlamaktadır.

Forum şimdiye kadar on bir toplantı gerçekleştirdi. Forumun On Birinci Toplantısı sanal olarak 1 Kasım 2022’de gerçekleştirilmiştir.

Forum faaliyetleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için Forum internet sayfasını (http://www.comceccmr.org/ ) ziyaret edebilirsiniz.

İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu

İİT Üyesi Ülkelerin Merkez Bankaları ve Para Otoriteleri 16. Toplantısı 23-25 Eylül 2018 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilmiştir. İİT Üyesi Ülkeler Merkez Bankaları ve Para Otoriteleri 16. Toplantısında, İİT Üyesi Ülkeler merkez bankaları, “İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu” olarak faaliyetlerine devam etme kararı almıştır. 34. İSEDAK Oturumunda, söz konusu toplantı bildirisi ile “İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu”nun kurulmasına ilişkin karar not edilmiştir.

Forum’un 4. Toplantısı 25-26 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Forum faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgiye http://comceccentralbanks.org/  adresinden ulaşılabilir.