İslami Finansın Mikroişletmeleri ve Kobileri Covid-19’a Karşı Desteklemedeki Rolü

(6 Nisan 2021)

 1. Araştırma Raporu’nun Takdimi

  Sunum: Prof. Dr. Mehmet ASUTAY
  Durham İslam İktisadı ve Finansı Merkezi
 1. Seçilen Vaka Çalışması Sunumu

  Sunum: Dr. Nur Dhani HENDRANASTITI
  Endonezya Üniversitesi İşletme Bölümü
 1. Üye Ülke Sunumları
  MALEZYA
 1. Özel Sektörlerin / Uluslararası Kuruluşların Katkıları

  Sunum: “COVID-19 Pandemisinin İİT Üyesi Ülkelerdeki Sosyoekonomik Etkileri: Beklentiler ve Zorluklar”
  Mr. Cem TİNTİN , Kıdemli Araştırmacı, İSEDAK

  Sunum: “IKB’nin Kobileri COVID-19’a Karşı Desteklemedeki Rolü”
  Sn. Anouar HAJJOUBI , ADF Başuzmanı, IKB
 1. İSEDAK Projesi: S&P/İİT İSEDAK 50 Shariah Endeksi

  Sunum:  S&P/İİT İSEDAK 50 Shariah Endeksi

  Sn. Kenan TURAN, Ziraat Portföy Genel Müdür Yardımcısı
 1. İSEDAK Finansal Destek Programları

  Sunum: Sn. Hasan YENİGÜL, Uzman, İSEDAK Koordinasyon Ofisi