Üye Devletlerde, sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanması  ve yoksulluğun azaltılması için, özel sektörün rolünün artırılması kritik bir öneme sahiptir. Bu bakımdan, İİT Üyesi Devletler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğine özel sektörün iştirakinin arttırılması, İSEDAK’ın önemli hedeflerinden biridir. Özel Sektör İşbirliği, her zaman İSEDAK Toplantılarının daimi gündem maddeleri arasında yer almıştır.

Özel Sektör İşbirliği ile ilgili olarak, Özel Sektörün, Özel Sektör Toplantıları ve İslam Ticaret Fuarları gibi işbirliği çabalarının arttırılması için, İİT kuruluşları tarafından İSEDAK çatısı altında, çok önemli faaliyetler düzenlenmiştir.

İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA), İSEDAK’ın ilgili kararları doğrultusunda, yıllık Özel Sektör Toplantıları düzenlenmektedir. Bu Toplantılar, ortak sorunların tartışılması ve bu sorunların bertaraf edilebilme fırsatlarının değerlendirilmesi amacıyla, üye ülkelerden özel sektör temsilcilerini bir araya getirmektedir. ICCIA, Özel Sektör Toplantıları ile ilgili raporları İSEDAK Oturumlarına düzenli olarak sunmaktadır.

İSEDAK 32. Oturumuna sunulan  ICCIA Faaliyetlerine ilişkin Özel Sektör Toplantısı Raporu için tıklayınız.

İslam Ticaret Fuarları, İİT-içi ticaretin geliştirilmesi amacıyla, ICDT tarafından İİT Üyesi Ülkelerden birinde iki yılda bir düzenli olarak yapılmaktadır.

ICDT, ayrıca, Üye Devletlerde sektörel ticaret fuarları da düzenlemektedir. ICDT, Ticaret Fuarları ile ilgili raporları düzenli olarak İSEDAK Oturumlarına sunmaktadır.

İSEDAK 32. Oturumuna sunulan Ticaret Fuarları ile ilgili ICDT Raporu için tıklayınız.

İSEDAK, Özel Sektör İşbirliği çerçevesinde KOBİ’lerin geliştirilmesi konusuna çok önem vermektedir. Bu bakımdan, İSEDAK Ticaret Çalışma Grubunun ilk iki toplantısı, sırasıyla, İİT Üyesi Devletlerde Kobi’lerin İhracatının Teşvik Edilmesi ve İİT Üyesi Devletlerde Ticaret Finansmanına KOBİ’lerin Erişiminin İyileştirilmesi konularına odaklanmıştır. Söz konusu toplantılarla ilgili daha fazla bilgi İSEDAK Web Sitesinde bulunabilir: İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu Toplantıları.