İnsan yaşamı için ihtiyaç duyulan temel gereklilikleri sağladığı için tarım insan yaşamı için özellikle önemlidir. Tarım, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) ve istihdama katkısı bağlamında ekonomik ve sosyal gelişme açısından da önemli bir sektördür. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, yoksulluğun azaltılması ve sürdürülebilir kırsal kalkınma için işlevsel bir sektör olarak kabul edilmektedir. Tarım, özellikle Sahra altı Afrika bölgesindeki bazı ülkelerde kırsal nüfusun büyük çoğunluğu için yegâne gelir kaynağıdır.

Bunun dışında, 21 üyesi Birleşmiş Milletler (BM) sınıflandırmasına göre En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) kategorinde yer alan İİT ekonomileri için de Tarım çok önemli bir sektördür. Tarımsal nüfus, üye ülkelerdeki toplam nüfusun üçte birinden fazlasını temsil etmektedir.

Tarım, İSEDAK’ın önemli işbirliği alanlarından biridir. Kasım 2009’da İstanbul’da yapılan İSEDAK Ekonomik Zirvesi’nde öncelik sektör olarak belirlenmiştir. 14-15 Ağustos 2012 tarihlerinde Mekke’de gerçekleştirilen 4. Olağanüstü İslam Zirvesi’nde kabul edilen İSEDAK Stratejisi, tarımı İSEDAK’ın altı işbirliği alanından biri olarak tanımlamıştır. İSEDAK Stratejisinde, “Tarım sektörünün üretkenliğinin arttırılması ve üye ülkelerde gıda güvenliğinin sağlanması” stratejik hedef olarak belirlenmiştir. Bu hedefe ulaşmak amacıyla, İSEDAK Stratejisinde “verimliliği artırmak”, “düzenleyici çerçeve ve kurumsal kapasite”, “güvenilir ve güncel veri” ve “piyasa performansı ve piyasaya erişim” olmak üzere dört temel çıktı alanını öngörülmüştür.

İSEDAK Stratejisinin uygulanması kapsamında İSEDAK Tarım Çalışma Grubu (ÇG) kurulmuştur. Çalışma Grubu Toplantıları; tarım alanında bilginin üretilmesine ve yaygınlaştırılmasına, deneyimlerin ve iyi uygulamaların paylaşılmasına, üye ülkeler arasında ortak anlayışın geliştirilmesine ve bu alandaki politikaların yakınlaştırılmasına hizmet eden düzenli bir platform sunmaktadır.

Çalışma Grubu Toplantılarında tartışmaları zenginleştirmek için Toplantı temalarını ele alan Araştırıma Raporları ve İSEDAK Tarım Genel Görünüm raporları hazırlanarak Çalışma Grubu Toplantılarına sunulmaktadır. Ayrıca, Çalışma Grubu Toplantılarda cereyan eden tartışmaları yansıtan toplantı raporları (proceedings), her Çalışma Grubu Toplantısının ardından İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından yayınlanmaktadır. İSEDAK Tarım Çalışma Grubu hakkında daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.

Ayrıca, tarım alanda, üye ülkeler arasında işbirliğinin artırılması amacıyla bugüne kadar 7 Tarım Bakanlar Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Tarım Bakanlar Toplantıları hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

Bunun dışında, İslam Ülkeleri İstatistik Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), “İİT Tarımsal Kapasite Geliştirme Programı (OIC-AgriCaB)” çerçevesinde üye ülkelerde tarım ve gıda güvenliği konularında çeşitli eğitimler düzenlemektedir. Tarım alanındaki diğer faaliyetler hakkında daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.