“İİT-içi Tarımsal Ticaretin Teşviki için Tarımsal Ticaret Politikalarının Gözden Geçirilmesi”

(21 Şubat 2019, Crowne Plaza Oteli, Ankara, Türkiye)

  1. İSEDAK Tarım Genel Görünüm Raporu 2019
  1. Dünya ve İİT Ülkelerinde Tarımsal Ticaret Politikalarına Genel Bakış
  1. Seçilmiş Vaka Analizleri ve Politika Tavsiyeleri
  1. İİT Üyesi Ülkelerde Tarımsal Ticaret Politikalarına ilişkin Politika Sorularına Üye Ülkelerin Cevapları
  1. İSEDAK Proje Finansmanı İmkânlarından Yararlanılması
  1. Üye Ülke Sunumları
  1. Uluslararası Kuruluş(ların)/Özel Sektörün Katkıları

“Tarımsal Ticaret Politikaları: Özel Sektör Perspektifi”

‘’ FAO Experiences in Agricultural Trade Policies’’