“İİT Üyesi Ülkelerde Ulaştırma Alanındaki Kamu-Özel Sektör Ortaklığı (PPP) Projelerinde Risk Yönetimi”

(3 Ekim 2019)

  1. İİT Üyesi Ülkelerde Ulaştırma ve İletişim Genel Görünüm Raporu
  1. Ulaştırma Alanındaki PPP Projelerinde Risk Yönetimine ilişkin Kavramsal Çerçeve ve Küresel Trendler
  1. Ulaştırma Alanındaki PPP Projelerinde Risk Yönetimi Konusunda İİT Üyesi Ülkelerin Mevcut Durumu ve Seçilmiş Örnek Vakalardan Çıkarılan Dersler
  1. Üye Devletlerin, Ulaştırma Alanındaki PPP Projelerinde Risk Yönetimi ile ilgili Politika Ortamına ilişkin Geri Bildirimleri
  1. İSEDAK Proje Finansmanı İmkânlarından Yararlanma
  1. Üye Devletlerin Sunumları
  1. Ulaştırma Altyapısının Gelişimi: IDB Group’un Ulaştırma Alanındaki PPP Projelerinde Risk Yönetimi hakkındaki deneyimleri
  1. Özel sektörün Ulaştırma Alanındaki PPP Projelerinde Risk Yönetimi konusundaki bakış açısı
  1. Yapı Merkezi’nin Ulaştırma Alanındaki PPP Projelerinde Risk Yönetimi hakkındaki deneyimleri