“İİT Üyesi Ülkelerde Sağlık Hizmetlerine Erişim”

(4 Nisan 2019, Ankara)

  1. İSEDAK Yoksulluk Genel Görünüm 2018
  1. Dünyada Mesleki Eğitimin Durumu
  1. İİT Üyesi Ülkelerde Sağlık Hizmetleri Durumu ve Vaka Analizi olarak seçilen Ülkelerden öğrenilen Dersler
  1. İİT Üyesi Ülkelerde Mesleki Eğitimin İyileştirmesi konusunda Üye Ülkelerin Politika Sorularına Cevapları
  1. İSEDAK Proje Finansmanından Yararlanma
  1. Üye Ülke Sunumları

  2. Uluslararası kuruluşların ve Sivil Toplum Örgütlerinin bakış açısı

-Sunum: “Doğu Akdeniz Bölgesinde Evrensel Sağlık Sigortasına Doğru Gelişim”

Dr. Rayana Ahmad BOU HAKA, DSÖ Doğu Akdeniz Ofisi

-Sunum: “İİT-Stratejik Sağlık Eylem Programı 2014-2023”

Mr. Mazhar HUSSAIN, SESRIC

-Sunum: “İİT Bölgesi’ndeki Sağlık Hizmetlerine Erişen Yeryüzü Doktorlarının Deneyimi ve Alandan Alınan Dersler”

Dr. Safa ŞİMŞEK, Yeryüzü Doktorları Program ve Operasyon Müdürü, Türkiye