Gambia Ulaştırma, İşler ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan “İİT Ülkelerinin Ulaştırma Sektöründe Kilit Performans Göstergelerinin (KPI’lar) Geliştirilmesi için İnsani ve Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi (2021 GMBTRANS-920) ” başlıklı proje kapsamında 7-9 Eylül tarihleri arasında proje ortakları Senegal ve Nijerya ve yerel sektör temsilcilerinin katılımıyla üç günlük bir eğitim gerçekleştirilmiştir.

Proje kapsamında yapılan eğitimde, ulaştırma sektöründeki kritik başarı faktörlerini belirlemek ve buna göre temel performans göstergeleri geliştirmek amaçlanmıştır. Bu kapsamda, eğitimde seçilen İİT ülkelerinde taşımacılık sektöründeki kritik başarı faktörlerinin araştırılması, bu kritik başarı faktörlerinin ölçülmesi, ve performans göstergelerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.  Eğitim, İİT üye devletlerindeki ulaştırma görevlileri, ulaştırma planlayıcıları, ulaştırma paydaşları ve ulaştırma istatistik yetkililerine yönelik olarak gerçekleştirilmiştir.

Fotoğraflar