SESRIC tarafından uygulanmakta olan “İİT Ülkelerinde Ulaştırma Sektöründeki Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) Uygulamalarına Yönelik Düzenleyici Çerçevelerin Geliştirilmesi” başlıklı proje kapsamında, 16 tane partner ülke temsilcilerinin katılımıyla 13-14 Eylül 2022 tarihlerinde çevrimiçi eğitim düzenlenmiştir. Eğitimde, KÖİ’ye ilişkin kuramsal yaklaşımlar, politikalar, mevzuat, hukuki ve kurumsal düzenlemeler, uluslararası yaklaşımlar ve standartlar ele alınmıştır.

Fotoğraflar