SESRIC tarafından uygulanmakta olan “İİT Ülkelerinde Kamu İstihdam Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılmasında Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı” başlıklı proje kapsamında, 15 partner ülke temsilcilerinin katılımıyla 14-15 Eylül 2022 tarihlerinde çevrimiçi çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştayda, ülkelerin ilgili kurumlarından uzmanlar kendi ülkelerindeki işleyişi anlatarak bilgi işlem altyapılarının istihdam hizmetlerindeki kullanımına yönelik öneriler geliştirmiştir.

Fotoğraflar