IOFS tarafından uygulanmakta olan “Gıda Güvenliği Kontrolünde İİT Üye Ülkelerinin Kapasitesini Geliştirme” başlıklı proje kapsamında, 20-21 Eylül 2022 tarihlerinde “Gıda Güvenliğinde Stratejik Planlama ve Politika Geliştirme” eğitimi 22 üye ülkenin katılımı ile Kahire’de gerçekleştirilmiştir. Eğitimde, üye ülkelerin gıda güvenliğini etkileyen sektörler arasındaki önemli hususlar ele alınmış ve üye ülke tecrübeleri ile katılımcıların gıda güvenliği farkındalığı arttırılmıştır.

Fotoğraflar