İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu’nun “İslami Finansta Standartlaşma Çabaları” temalı 18. Toplantısı, 3 Ekim 2022 tarihinde sanal toplantı formatında düzenlenmiştir.

Toplantıya, 16 üye ülkenin temsilcileri katılım sağlamıştır. Toplantıda SESRIC, SMIIC, IsDB, CIBAFI, AAOIFI, İİT Borsalar Forumu, İSEDAK Sermaye Piyasası Düzenleyiciler Forumu, İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKKB), ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi temsilcileri de toplantıda yer almıştır.

Üye devletlerin temsilcileri, İslami Finansta Standartlaşma Çabalarını geliştirme konusundaki deneyimlerini, kazanımlarını ve bu süreçte yaşadıkları zorluklarını paylaştıkları toplantıda ayrıca bahsi geçen tema hakkında hazırlanan araştırma raporunun yanı sıra vaka incelemesi yapılan ülkeler detaylıca ele alınmıştır. Katılımcıların görüş ve önerileri, ilgili çalışma kapsamında ortaya konan bulgularla birlikte oluşturulan politika tavsiyeleri 38. İSEDAK Bakanlar Oturumu’na sunulacaktır.

Toplantı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız: