İSEDAK COVID-19 Tarım İstişare Toplantısı, 30 Haziran 2020’de “COVID-19’un İİT Üyesi Ülkelerde Gıda Güvenliği ve Tarım Üzerindeki Etkileri” temasıyla sanal toplantı şeklinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, 19 Üye Devletten temsilciler katılmıştır. Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), SESRIC (İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi), IOFS (İslam Gıda Güvenliği Kuruluşu), İslam Kalkınma Bankası (IDB) Grubu, SMIIC (İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü) ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

İSEDAK Tarım Çalışma Grubu, COVID-19 salgını üzerine düzenlenen istişare toplantısında, pandeminin gıda güvenliği ve tarım politikaları üzerindeki mevcut ve gelecekteki potansiyel etkilerini tartıştı, üye ülkeler arasında uzmanlık ve iyi uygulama deneyimi alışverişinde bulundu, üye ülkelerin ihtiyaç ve deneyimlerine dayalı işbirliği fırsatlarını görüştü.

Toplantı ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz: