Nijerya Maliye Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan “İslami Finans Kuruluşlarının Sürdürülebilir Gelişimi için İslami Likidite Yönetimi Araçları (2018-NGAFINAN-592)” başlıklı proje kapsamında, 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında Gambiya ve Togo’nun katılımıyla Abuja’da üç günlük bir eğitim programı gerçekleştirilmiştir.

Eğitim programı kapsamında partner ülkelerden uzmanlar, finansal istikrarı korumak ve piyasayı geliştirmek için Şeriat Uyumlu Yüksek Kaliteli Likit Varlıkların (HQLAs) geliştirilmesi yoluyla etkin likidite yönetimi konusunda eğitim almışlardır. Ayrıca, bu konuda partner ülkelerdeki mevcut durum katılımcılar tarafından paylaşılmıştır.

Fotoğraflar