İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 14. Toplantısı, 3 Ekim 2019 tarihinde Ankara’da, “İİT Üyesi Ülkelerde Ulaştırma Alanındaki Kamu-Özel Sektör Ortaklığı (PPP) Projelerinde Risk Yönetimi” temasıyla gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, 21 Üye Devletten temsilciler katılmıştır. İslam Kalkınma Bankası (IDB) Grubu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Yapı Merkezi Holding, SESRIC (İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi) ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devlet temsilcileri, kendi ülkelerinde, ulaştırma alanındaki PPP projelerinde risk yönetimi konusundaki tecrübelerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Ayrıca, üye ülkelerin, ulaştırma alanındaki PPP projelerindeki riskleri etkili bir şekilde yönetme kapasitelerini artırmak için uygulanabilecek politika konuları da tartışılmıştır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İslam Ülkelerinde Ulaştırma Alanındaki Kamu-Özel Sektör Ortaklığı (PPP) Projelerinde Risk Yönetimi” ve “İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Genel Görünüm Raporu 2019” isimli çalışmalar değerlendirilmiştir.

Toplantı hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri takip ediniz: