“İİT Üyesi Devletlerde Özel Ekonomik Bölgeler”

(2 Kasım 2017, Ankara, Türkiye)

1. İSEDAK Ticaret Genel Görünüm Raporu 2017

2. Özel Ekonomik Bölgeler: Kavramsal Çerçeve ve Küresel Eğilim ve Uygulamalar

3. İİT Kapsamındaki Özel Ekonomik Bölgeler: Mevcut Durum, Seçilmiş Vaka Çalışmaları ve Tavsiyeler

4. İİT Üyesi Devletlerde Özel Ekonomik Bölge Oluşturmaya ilişkin Politika Sorularına Üye Ülkelerin Cevapları

5. İSEDAK Proje Finansmanı İmkânlarından Yararlanma

6. Üye Ülke Sunumları

7. Uluslararası Kuruluşların / Özel Sektörün Çalışmaları

– Dünya Serbest Bölgeler Teşkilatı’nın (WFZO) Özel Ekonomik Bölgelere Yönelik Bakış Açısı

– Özel Sektörün Özel Ekonomik Bölgelere Yönelik Bakış Açısı: MESBAŞ Örneği