İİT Üyesi Ülkelerin Uluslararası Standartlara Uyumunun Güçlendirilmesi 
(25 Şubat 2016, Ankara-Turkey)

  1. İSEDAK Ticaret Genel Görünüm 2015
  2. Uluslararası Standartlara Uyumun Rasyonelitesi
  3. İİT Üyesi Ülkelerin Uluslararası Standartlara Uyumu
  4. Üye Ülkelerin Uluslararası Standartlara Uyum Hakkında Hazırlanan Ankete Cevapları
  5. Üye Ülke Sunumları
  6. İSEDAK Proje Finansman Mekanizması
  7. Uluslararası Kuruluş Sunumları