“İİT Üyesi Ülkelerde Sürdürülebilir Destinasyon Yönetim Stratejileri”

(13 Şubat 2019, Ankara, Türkiye)

  1. İSEDAK Turizm Genel Görünümü
  1. Sürdürülebilir Destinasyon Yönetim Stratejileri: Küresel Eğilimler ve Başarı Faktörleri
  1. Sürdürülebilir Destinasyon Yönetim Stratejileri: Seçilmiş Örnek Olaylar, Temel Zorluklar, Öneriler ve Beklentiler
  1. Üye Ülkelerin Konaklama İşletmelerinin Düzenlenmesine İlişkin Politika Sorularına Yanıtları
  1. İSEDAK Proje Finansmanından Yararlanma
  1. Üye Ülke Sunumları
  1. Uluslararası Kuruluşlar / Özel Sektörün Perspektifi