Müslüman Dostu Turizm: İİT Üyesi Ülkelerde Arz ve Talep Yönleri Anlayışı 
(4 Şubat 2016, Ankara, Türkiye)

1. İSEDAK Turizm Outlook 2015

2. Understanding the Concept of Muslim Friendly Tourism (MFT)

3. İİT Üyesi Ülkelerde Müslüman Dostu Turizmin Arz ve Talep Yönleri: Mevcut Durum, Temel Zorluklar,Tavsiyeler ve Beklentiler

4. Üye Devletlerde Başarı Hikayeleri

5. Müslüman Dostu Turizm ile ilgili Politika sorularına Üye Ülkelerin Yanıtları

6. Müslüman Dostu Turizmde Özel Sektör Çabaları

7. İSEDAK Proje Finansmanı Kullanımı