Endonezya Tarım Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan “Hayvansal Üretimde Kayıpların Önlenmesi Yoluyla İİT Ülkelerindeki Küçük ve Orta Ölçekli Çiftçilerin Gelirlerinin Artırılması (2016-IDNAGRIC-216)” başlıklı proje kapsamında Türkiye ve Katar’a saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.

Proje Eğitmenleri Sayın Dr. Rudy Rawendra ve Dr. Masdiana Chendrakasih Padaga 17-20 Temmuz 2017 tarihleri arasında Katar’a bir saha ziyareti gerçekleştirmişlerdir. Ziyaretin ilk gününde proje ekibi, Katar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hayvan Kaynakları Dairesinden yetkililerle çeşitli görüşmeler gerçekleştirmişler ve et üretiminin farklı aşamalarındaki kayıplar konusunda bilgi almışlardır. Proje ekibi ziyaretin ikinci gününde çeşitli çiftlik ve üretim tesislerini incelemişlerdir. Ziyaretin son gününde ise farklı kamu kesimhaneleri ile küçük ve orta ölçekli bazı çiftlikler ziyaret edilmiştir.

Türkiye’ye yapılan iki günlük saha ziyareti ise Sayın Endang Setyawati ve Yenni Pontjo tarafından 20-23 Temmuz 2017 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Ziyaretin ilk gününde Türkiye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili birim ve kuruluşlarından yetkililer tarafından hayvansal üretimdeki politika ve düzenlemeler hakkında sunumlar gerçekleştirilmiştir. Ziyaretin ikinci gününde ise proje ekibi süt üretiminin farklı aşamalarındaki kayıpları önlemeye yönelik uygulamaları görmek üzere farklı kamu ve özel sektör kuruluşları ve çiftliklerini yerinde ziyaret etmişlerdir.

Fotoğraflar