2005 yılında düzenlenen 3. Olağanüstü İslam Zirvesinin ilgili kararı uyarınca İKB’nin içinde özel bir fon olarak Kalkınma için İslami Dayanışma Fonu (ISFD)’nun oluşturulması kararlaştırılmıştır. Fon, üye devletlerde yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunmak amacıyla 2007’de resmen oluşturulmuştur. Fon, beşeri kalkınma, tarım ve kırsal kalkınma, temel altyapı ve mikro işletmeler üzerine odaklanmaktadır. Fonun hedeflenen bütçesi 10 milyar ABD dolarıdır. Kasım 2016 itibarıyla toplam alınan katkı miktarı 2,48 milyar ABD dolarıdır.

IDB Grubu tarafından 32. İSEDAK Oturumuna sunulan ISFD raporu için lütfen tıklayınız.