Fildişi Sahili Ulaştırma Bakanlığı tarafından uygulanan proje kapsamında; Fildişi Sahili, Burkina Faso ve Mali’de yol güvenliğinde bireysel risk faktörlerine ilişkin farkındalık yaratmak ve çözüm önerileri sunmak için üç ülkenin ilgili alandaki uzman ve teknik personeline 14-16 Haziran 2017 tarihlerinde Fildişi Sahili’nde 3 günlük bir eğitim programı düzenlenmiştir. Eğitim programında ayrıca, Fildişi Sahili’nde pilot olarak uygulanacak kampanyaya ilişkin mesajlar üzerinde de çalışılmıştır.

Fotoğraflar