Arnavutluk Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen “Entegre Bir Sosyal Konut Hizmeti İçin Yol Haritasının Oluşturulması” projesi kapsamında; Arnavutluk Şehircilik Bakanlığı’nda sosyal konut yönetim bilgi sistemi kurulması yönünde ön çalışmalar yapılmaktadır. Bu bilgi sisteminin kurulması için taslak bir rehber hazırlanmış, bu rehber 3-5 Temmuz 2017 tarihlerinde Arnavutluk’ta düzenlenen bir çalıştayda Türkiye’nin de katkılarıyla ele alınmıştır. Proje kapsamında ayrıca, Tirana’da inşa edilen sosyal konutlara saha ziyareti de düzenlenmiştir.

Fotoğraflar