“Ulaşım Altyapılarının Ekonomik ve Sosyal Etkileri: İİT Üye Ülkelerine Genel Bir Bakış”

(11 Ekim 2022)

  1. Araştırma Raporuna Genel Bakış ve Seçilmiş Vaka Ülkelerinden Alınan Dersler
  1. İİT Üyesi Ülkelerin Uygulamaları ve Politika Önerileri
  1. Üye Devletlerin Sunumları
  1. İstanbul Havalimanı Projesinin Ekonomik ve Sosyal Etkileri
  1. Ulaştırma Altyapılarının Ekonomik Etkileri: Liman Odaklı Büyüme Modeli
  1. İSEDAK Mali Destek Araçları
  • Sunum: İSEDAK Koordinasyon Ofisi