Çad Tarım ve Sulama Bakanlığı tarafından yürütülen “Çad’da tarım eğitim merkezlerinin desteklenmesi projesi” (2014-CHAAGRIC-031) kapsamında 3 günlük bir çalıştay düzenlenmiştir. Tarım politikaları ve kırsal politikalar ile projenin genel amacına yönelik; tarımsal üretim ve kırsal alanlarda gıda bağımsızlığı, sürdürülebilir kalkınma için tarım ve hayvancılık üretiminin modernizasyonu ve kırsal alanlarda cinsiyet ayrımcılığının azaltılması ve gençliğin desteklenmesi gibi çeşitli temalar çalıştayda ele alınmıştır.