İSEDAK Turizm Çalışma Grubu 21. Toplantısı 16-17 Ekim 2023 tarihlerinde “İİT Ülkelerinde Turizm Sektörünün Rekabet Edebilirliği için Girişimciliğin Teşvik Edilmesi” temasıyla Ankara’da düzenlenmiştir.

Toplantıya 17 Üye Devletin temsilcileri katılmıştır. Toplantıya İSEDAK Koordinasyon Ofisi, ICCIA (İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası) ve SESRIC (İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi) temsilcileri de katılmıştır.

Üye Devletlerin Temsilcileri kendi ülkelerindeki girişimcilikle ilgili deneyimlerini, başarılarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Katılımcılar yukarıda bahsi geçen tema üzerinde müzakere etmiş ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “İİT Ülkelerinde Turizm Sektörünün Rekabet Edebilirliği için Girişimciliğin Teşvik Edilmesi” başlıklı çalışmayı değerlendirmişlerdir.

Söz konusu tema ile ilgili hazırlanan araştırma raporunun yanı sıra vaka çalışmalarının yapıldığı ülkeler de toplantıda detaylı olarak ele alındı. Katılımcıların görüş ve önerileri ile ilgili çalışma kapsamında ortaya çıkan bulgularla birlikte konuya ilişkin politika önerileri oluşturuldu.

Toplantı ile ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantıları takip edebilirsiniz: