İSEDAK Tarım Çalışma Grubunun 21. Toplantısı, “İİT Üyesi Ülkelerde Gıda Güvensizliğiyle Mücadelede Tarımsal Girdilerin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması” temasıyla 12-13 Ekim  tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Tarım Çalışma Grubu için odak noktalarını bildiren üye ülke ve İslam Gıda Güvenliği Örgütü (IOFS), SESRIC  ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO) temsilcileri Toplantıya katılmıştır.

Üye Devletlerin ve uluslararası kuruluşların temsilcileri, gıda güvensizliği ile mücadelede tarımsal girdilerin sürdürülebilirliği hakkında deneyimlerini ve başarılı uygulama örneklerini paylaşmışlardır. Katılımcılar Toplantı temasına ilişkin özel olarak hazırlanmakta olan araştırma raporunun bulgularını da dinlemiştir.  Toplantıda, 39. İSEDAK Bakanlar Toplantısı’na sunulmak üzere somut politika önerileri oluşturulmuştur.

Toplantı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız: