İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 21. Toplantısı, “İİT Üyesi Ülkelerde Ulaştırma Altyapılarının Çevresel Etkilerinin Ölçülmesi” temasıyla 12-13 Ekim 2023 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Üye Devletlerin temsilcilerinin yanı sıra Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE), İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), İslam Kalkınma Bankası (IsDB) ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO) temsilcileri de katıldı.

Üye Devletlerin temsilcileri, kendi ülkelerindeki ulaştırma altyapılarının çevresel etkilerine ilişkin deneyimlerini paylaşmışlardır. Ayrıca, İİT Üye Ülkelerinde ulaştırma altyapılarının çevresel etkilerinin, başarı faktörlerinin ve karşılaşılan zorlukların nasıl değerlendirileceğine ilişkin küresel en iyi uygulamaları müzakere etmişlerdir. Toplantıda ağırlıklı olarak İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından ve İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Genel görünüm raporu çerçevesinde yürütülen “İİT Üyesi Ülkelerde Ulaştırma Altyapılarının Çevresel Etkilerinin Ölçülmesi” başlıklı Rehberin ana bulguları ele alınmıştır. Katılımcılar, toplantının ana çıktısı olarak İSEDAK Bakanlar Oturumuna sunulmak üzere bazı önemli politika tavsiyelerinde bulunmuşlardır.

Toplantıya ilişkin daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıları takip ediniz: