İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu’nun “İİT Üyesi Ülkelerin E-Ticaret Kapasitelerinin Geliştirilmesi” temalı 21. Toplantısı 16-17 Ekim 2023 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıya 23 üye ülkenin temsilcileri ile İİT  Genel Sekreterliği, SESRIC, SMIIC, ICDT, IsDB ve UNCTAD temsilcileri de toplantıda yer almıştır.

Üye Devletlerin temsilcileri, e-ticaret kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik deneyimlerini, başarılı uygulamalarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Toplantıda ayrıca, söz konusu tema hakkında hazırlanan araştırma raporunun yanı sıra vaka incelemesi yapılan ülkeler detaylıca ele alınmış ve katılımcılar 39. İSEDAK Bakanlar Oturumuna sunulacak politika önerilerini tartışmışlardır.

Toplantı ile ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantıları takip edebilirsiniz: