İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubunun 20. Toplantısı, “İİT Üyesi Ülkelerde Genç İşsizliğini Azaltmaya Yönelik Etkili Mesleki Eğitim ve Öğretim Stratejileri” temasıyla 10 Mayıs 2023 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu için odak noktalarını bildiren 13 üye ülke ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi, İslam Kalkınma Bankası (IsDB), İslam Ülkeleri için İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO) temsilcileri Toplantıya katılmıştır.

Üye Devletlerin ve uluslararası kurumların temsilcileri, mesleki ve teknik eğitimin genç işsizliğini etkin şekilde düşürmeye nasıl yardımcı olabileceğini anlamak için tecrübelerini paylaşmışlardır. Katılımcılar Toplantı temasına ilişkin özel olarak hazırlanmış olan araştırma raporunun ilk taslağına ilişkin sunumları da dinlemiştir.

Toplantı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız: