İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubunun 19. Toplantısı, “Merkez Bankaları Arasında Dijital Para Birimleri Açısından İşbirliğinin Geliştirilmesi: İİT Üyesi Ülkeler için Zorluklar ve Beklentiler” temasıyla 9 Mayıs 2023 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Mali İşbirliği Çalışma Grubu için odak noktalarını bildiren 20 üye ülke temsilcisi ile Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC), İslami Bankalar ve Finans Kurumları Genel Kurulu (CIBAFI) ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO) temsilcileri Toplantıya katılmıştır.

Üye Devletlerin Merkez Bankası temsilcileri, Dijital Para Birimleri açısından işbirliğinin geliştirilmesine yönelik deneyimlerini, başarılı uygulamalarını ve karşılaştıkları zorlukları katılımcılarla paylaşmışlardır. Katılımcılar Toplantı temasına ilişkin özel olarak hazırlanmış olan araştırma raporunun ilk bulgularını da dinlemiştir.