İSEDAK Turizm Çalışma Grubu 20. Toplantısı 4 Mayıs 2023 tarihinde “İİT Ülkelerinde Turizm Sektörünün Rekabet Edebilirliği için Girişimciliğin Teşvik Edilmesi” temasıyla yalnızca çevrimiçi ortamda gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya 15 Üye Devletin temsilcileri katılmıştır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, ICDT (İslam Ticareti Geliştirme Merkezi) ve SESRIC temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devletlerin Temsilcileri, kendi ülkelerindeki girişimcilikle ilgili deneyimlerini, başarılarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Katılımcılar, adı yukarda geçen tema üzerinde müzakere etmiş ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “İİT Ülkelerinde Turizm Sektörünün Rekabet Edebilirliği için Girişimciliğin Teşvik Edilmesi” başlıklı çalışmayı görüşmüşlerdir.

Toplantı ile ilgili daha fazla bilgiyi aşağıdaki bağlantılardan edinebilirsiniz: