İSEDAK Ulaştırma ve Haberleşme Çalışma Grubu 20. Toplantısı, 3 Mayıs 2023 tarihinde “İİT Üyesi Ülkelerde Ulaştırma Altyapılarının Çevresel Etkilerinin Ölçülmesi” temasıyla çevrimiçi ortamda gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya 19 Üye Devletin temsilcisi katılmıştır. Toplantıya ayrıca Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), İslam Kalkınma Bankası (IsDB), BESENVE Şirketi ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO) temsilcileri katılmıştır.

Üye Devletlerin temsilcileri, kendi ülkelerindeki ulaştırma altyapılarının çevreye olan etkilerine ilişkin deneyimlerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Ayrıca, ulaştırma altyapılarının çevreye olan etkilerinin nasıl değerlendirileceği ve İİT Üye Ülkelerinde deneyimlenen temel başarı faktörleri ve zorluklarla ilgili küresel uygulamaları görüşmüşlerdir. Toplantıda ağırlıklı olarak İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO) tarafından yürütülmekte olan “İİT Üyesi Ülkelerde Ulaştırma Altyapılarının Çevresel Etkilerinin Ölçülmesi” başlıklı Rehberin ön tespitleri ele alınmıştır.

Toplantı ile ilgili daha fazla bilgiyi aşağıdaki bağlantılardan edinebilirsiniz: