İSEDAK Ticaret Çalışma Grubunun 20. Toplantısı, “İİT Üyesi Ülkelerin E-Ticaret Kapasitelerinin Geliştirilmesi” temasıyla 2 Mayıs 2023 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Ticaret Çalışma Grubu için odak noktalarını bildiren 18 üye ülke ve İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA), İslam Ülkeleri için İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), İslam İşbirliği Teşkilatı Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Daimi Komitesi (COMSTECH), Dünya Ticaret Örgütü (WTO), D-8 Sekretaryası ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO) temsilcileri Toplantıya katılmıştır.

Üye Devletlerin ve uluslararası kurumların temsilcileri, E-Ticarete ve kapasite geliştirilmesine yönelik deneyimlerini, başarılı uygulamalarını ve karşılaştıkları zorlukları katılımcılarla paylaşmışlardır. Katılımcılar Toplantı temasına ilişkin özel olarak hazırlanmış olan araştırma raporunun bulgularını da dinlemiştir.

Toplantı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız: