İİT Üye Ülkelerinde Gıda İsrafının Azaltılması
(23 Şubat 2017, Ankara, Türkiye)

1. İSEDAK 2016 Tarım Genel Görünüm Raporu

2. İİT Ülkelerinde Gıda İsrafı ve Seçilmiş Örnek Ülke Değerlendirmesi

3. Küresel Gıda İsrafının Temel Nedenleri ve Sonuçları ile Gıda İsrafına Yönelik Önlemler

4. Üye Ülkelerin, İİT Üye Ülkelerinde Gıda İsrafının Azaltılması İle İlgili Politika Sorularına Yönelik Yanıtları

5. Üye Ülke Sunumları

6. İSEDAK Proje Finansmanı’dan Yararlanılması

7. Gıda İsrafını Azaltmaya Yönelik Uluslararası ve Yerel Girişimler

Düşün.Ye. Kurtar Kampanyası

Çevre Kuruluşlarının Gıda İsrafının Azaltılması İçin Dayanışma İçinde Olması

UNO’nun Gıda İsrafının Azaltılmasına Yönelik Tecrübesi