“ Sürdürülebilir Turizmin Geliştirilmesinde Yeni bir Trend: İSEDAK Bölgesinde Toplum Temelli Turizm ”
(25 Nisan 2013, Ankara)

1. İSEDAK Stratejisi ve Turizm Sektörünün İyileştirilmesi 

2. Alternatif Turizm Eğilimleri: Toplum Temelli Turizmin Araştırılması

3. İSEDAK Bölgesinde Toplum Temelli Turizmin Uygulanması

4. Üye Devlet Sunumları

5. İlerleme Yolu: İSEDAK Proje Döngüsü Yönetiminin (PCM) Kullanılması