“Turizm Sektöründe Risk ve Kriz Yönetimi: İİT Üyesi Ülkelerde Krizden Kurtulma”
(21 Eylül 2017, Ankara, Türkiye)

1. İSEDAK Turizm Genel Görünüm 2017

2. Risk ve Krizler/ Krizlerin Etkilerini Azaltma Stratejileri ve Eylemleri

3. Turizm Sektöründe Risk ve Kriz Yönetimi, Krizden Kurtulma: Vaka Çalışmaları, Mevcut Durum, Temel Tehditler, Tavsiyeler ve Olasılıklar

4. Turizm Sektöründe Risk ve Kriz Yönetimi ile ilgili Politika Sorularına Üye Ülkelerin Cevapları

5. İSEDAK Proje Finansmanının Kullanılması

6. Üye Devletlerin Başarı Hikayeleri

7. Uluslararası Kuruluşların / Özel Sektörün Perspektifi