“Müslüman Dostu Turizm (MFT): İİT Üyesi Ülkelerde Konaklama Tesislerine İlişkin Düzenlemeler”
(16 Şubat 2017, Ankara, Türkiye)

1. İSEDAK Turizm Genel Görünüm 2016

2. Konaklama Tesislerine İlişkin Geleneksel Turizm Kalite Standartları ve Düzenlemeleri

3. İİT Üyesi Ülkelerde Konaklama Tesislerine İlişkin Müslüman Dostu Turizm Standartları ve  Düzenlemeleri: Mevcut Durum, Başlıca Zorluklar, Tavsiyeler ve Olasılıklar

4. Konaklama Tesislerinin Düzenlenmesi ile İlgili Politika Sorularına Üye Ülkelerin Cevapları

5. İSEDAK Proje Finansmanının Kullanılması

6. Üye Devletlerin Başarı Hikayeleri

7. Müslüman Dostu Turizmde Özel Sektör Çabaları